ظرف غذا

ظرف غذا

ظرف غذا برای 20 نفر با شمع جهت گرم نگه داشتن غذا
متناسب با مجالس
موجود 2 عدد

تاریخ

03 آذر 1395

دسته بندی

ظروف پذیرایی